Prins
Bernhard
Stichting
         
 
 

Procedure Steunaanvragen bij Prins Bernhard Stichting

 

De doelgroepen

De Prins Bernhard Stichting, sinds 12 december 2008 gefuseerd met het BNMO-van Lanschot-Fonds, kent als doelgroep veteranen van alle krijgsmachtdelen, van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger en de Binnenlandse Strijdkrachten en voorts de leden van de Bond van Nederlandse Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO). Ook hun nagelaten betrekkingen vallen onder die doelgroepen. 


De steunverlening

De Prins Bernhard Stichting verleent financiële steun ten einde het maatschappelijk functioneren en het maatschappelijk welzijn te bevorderen van hen die wezenlijk financieel in nood zijn komen te verkeren en van overheidswege geen toereikende hulp (kunnen) ontvangen. 


Aanvragen ter verkrijging van steun

Aangezien de Prins Bernhard Stichting niet een eigen organisatie heeft om de gegevens te verzamelen die nodig zijn om de noodzaak van het verlenen van steun te beoordelen, wordt u geadviseerd u te wenden tot een van de regiokantoren van de Dienst Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie (DBMW) (actief dienende militairen, reservisten) of het Hoofd van Maatschappelijk Werk van de Stichting Nederlands Veteraneninstituut (NLVI) (postactieven). Via hen zal een verzoek voor financiële steun worden doorgezet aan een of meer fondsen van o.a. de Gezamenlijk Militaire Fondsen.


Het vervolg

Nadat het dagelijks bestuur van de Prins Bernhard Stichting de aanvraag heeft ontvangen met de rapportage van de betrokken maatschappelijk werker beslist het dagelijks bestuur over de aanvraag. De rapportage moet altijd een volledig overzicht van de financiële situatie van de aanvrager bevatten, wanneer steun wordt gevraagd voor een bedrag hoger dan €400,00. 

Indien financiële steun wordt verleend, wordt deze door tussenkomst van de zorg van het NLVI ter beschikking gesteld.