Fonds
1815
           
 
 

LogoFonds 1815

Stichting Fonds ter Aanmoediging en Ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de Nederlanden

Ingericht bij Koninklijk Besluit van 9 november 1815

Secretariaat

Postbus 51140
1007 EC AMSTERDAM

Bezoekadres:

Stadsarchief, gebouw "de Bazel", kamer 2.17
toegang via portier, Herengracht 482, 1017 CB Amsterdam

Telefoon:
020 - 55 22 702
E-mail: Fonds1815@amsterdam.nl
Website: www.militairefondsen.nl/fonds_1815

Rekeningnummers:
ING Bank: NL10 INGB 0000 075 597
BIC: INGBNL2A
ABN/AMRO: NL07 ANBA 0561 860 130
BIC: ABNANL2A

Fiscaal nummer: 29.61.003
KvK nummer: 411.999.25

Accountant: Staelenhoef B.V., R.F.W. Mulders RA
Handelsregister: Kamer van Koophandel Amsterdam nummer 41199925

Het secretariaat is bemand op dinsdag en woensdag van 09.00 - 16.00 uur

Fondsen onder beheer van Fonds 1815:

  • Fonds Nationaal Huldeblijk (opgericht in 1874), geschenk van Z.M. Koning Willem III
  • Fonds Ridderdagen (rechtsvoorgangers werden opgericht in 1890 en 1920, in samenwerking met de Koninklijke Vereniging van Ridders der Militaire Willems-Orde)

Fondsen opgegaan in Fonds 1815:

  • Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van het 'Adderfonds' (opgericht in 1882)
  • Nationaal Fonds tot Ondersteuning van de Nagelaten Betrekkingen der in Nederlandsch-Indië Gevallen Militairen ('Lombok Fonds', opgericht in 1894)
  • Koninklijke Nationale Vereniging tot Steun aan Miliciens, 'STAMIL' (opgericht in 1904)
  • Stichting tot steun aan Militaire oorlogsgewonden, -Invaliden en Nagelaten betrekkingen sinds 10 mei 1940. (“Eereschuld en Dankbaarheid” (opgericht 10 mei 1940.)


Status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Aan Fonds 1815 wordt sinds 2008 de ANBI-status toegekend als gedefinieerd in art. 2 lid 3 en 5 b van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen.
Een ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over de erfenissen en schenkingen die zij ontvangt. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting