Stichting Eereschuld en Dankbaarheid

STICHTING TOT STEUN AAN MILITAIRE OORLOGSGEWONDEN, OORLOGSINVALIDEN EN NAGELATEN BETREKKINGEN SINDS 10 MEI 1940


Secretariaat
Gruttomeen 9
3844 ZA Harderwijk

IBAN: NL55 INGB 0000 0019 40
Fiscaal nummer: 8069.36.885
 
  © J.J.P. Oud, Monument Grebbeberg,
c/o Beeldrecht Amsterdam 2007
   

Jaarverslag 2020


Delft, 24 maart 2021

Vorig jaar schreef ik op deze plek: “Het jaar 2019 is naar verwachting het laatste volledige (boek) jaar voor de stichting”. Dat blijkt achteraf een te optimistische inschatting als gevolg van de corona-uitbraak.

Zoals bekend heeft Fonds 1815 zich in principe bereid verklaard onze stichting onder haar hoede te willen nemen. De besturen zijn overeengekomen dat de overdracht zou plaatsvinden op 3 juni 2020,  het jaar waarin  onze stichting 80 jaar bestaat.
Door de coronamaatregelen kon dit niet doorgaan en in overleg met Fonds 1815 wordt gezocht naar een nieuwe datum.

Omkijkend  kunnen we constateren dat het bestuur van onze stichting het werk ten behoeve van de aan haar zorgen toevertrouwde oorlogsslachtoffers, mindervaliden en hun nagelaten betrekkingen ook in 2020 heeft kunnen continueren.
Beperkt bezoek aan de cliënten,  geregeld telefonisch contact en op bescheiden schaal financiële steun ter aanvulling van de eigen beperkte middelen, bleken van waarde.

Ook in 2020 zijn ons weer enkele cliënten ontvallen door overlijden.
Hun namen herinnerend gedenken wij hun inzet en betekenis voor onze samenleving en de familieleden die met hen verbonden zijn. Dat hun nabestaanden de kracht mogen ervaren het gemis te dragen.

Wij kijken met vol vertrouwen uit naar de overdracht aan Fonds 1815. Vastgelegd is  dat Fonds 1815 t.a.v. de bestaande contacten van onze stichting de gebruikelijke werkwijze zal overnemen. Omwille van de continuïteit en vertrouwelijkheid zal een aantal van de huidige bestuursleden van de stichting zitting nemen in  regionale besturen van Fonds 1815.
Binnen de organisatie van Fonds 1815 krijgt de stichting de positie van “Fondsen, opgegaan in Fonds 1815”.

We danken de andere instellingen die vergelijkbare doelstellingen hebben als de stichting Eereschuld en Dankbaarheid  voor de constructieve samenwerking.

M.Uittenbosch
Voorzitter