Stichting Eereschuld en Dankbaarheid

STICHTING TOT STEUN AAN MILITAIRE OORLOGSGEWONDEN, OORLOGSINVALIDEN EN NAGELATEN BETREKKINGEN SINDS 10 MEI 1940


Secretariaat
Gruttomeen 9
3844 ZA Harderwijk

IBAN: NL55 INGB 0000 0019 40
Fiscaal nummer: 8069.36.885
 
  © J.J.P. Oud, Monument Grebbeberg,
c/o Beeldrecht Amsterdam 2007
   

Jaarverslag 2019


Delft, 31 mei 2020

Het jaar 2019 is naar verwachting het laatste volledige (boek)jaar voor de stichting.

Vorig jaar konden we melden dat Fonds 1815 zich in principe bereid heeft erklaard onze stichting t.z.t. onder haar hoede te willen nemen. De besturen zijn overeengekomen dat de overdracht zou plaatsvinden op 3 juni 2020, het jaar waarin onze stichting 80 jaar zal bestaan.

Door de coronamaatregelen kan dit niet doorgaan. In overleg met Fonds 1815 wordt dit verschoven naar een latere datum.

Omkijkend kunnen we constateren dat het bestuur van onze stichting het werk ten behoeve van de aan haar zorgen toevertrouwde oorlogsslachtoffers, mindervaliden en hun nagelaten betrekkingen ook in 2019 heeft kunnen continueren.

Bezoek aan de cliënten, geregeld telefonisch contact en op bescheiden schaal financiële steun ter aanvulling van de eigen beperkte middelen, bleken van waarde.

Ook in 2019 zijn ons weer enkele cliënten ontvallen door overlijden. Hun namen herinnerend gedenken wij hun inzet en betekenis voor onze samenleving en de familieleden die met hen verbonden zijn. Dat hun nabestaanden de kracht mogen ervaren het gemis te dragen.

Wij kijken met veel vertrouwen uit naar de overdracht aan Fonds 1815. Vastgelegd is dat Fonds 1815 t.a.v. de bestaande contacten van onze stichting de gebruikelijke werkwijze zal overnemen. Omwille van de continuïteit en vertrouwelijkheid zal een aantal van de huidige bestuursleden van de stichting zitting nemen in regionale besturen van Fonds 1815.

Binnen de organisatie van Fonds 1815 krijgt de stichting de positie van "Fondsen, opgegaan in Fonds 1815".

Zoals altijd zijn wij ook dit jaar weer verheugd over de prettige werkwijze binnen de GMF: korte lijnen, collegiaal en professioneel. We danken de andere instellingen die vergelijkbare doelstellingen hebben als de stichting Eereschuld en Dankbaarheid voor de constructieve samenwerking.

M.Uittenbosch
Voorzitter