Prins Bernhard Stichting Karel Doorman Fonds Van Weerden Poelmanfonds Stichting Eereschuld en Dankbaarheid
 
 
   
 

Organisatiestructuur


Raad van Bestuur

 • Voorzitter:
  Commodore b.d. J. van Hoof
 • Plv. Voorzitter:
  Kolonel b.d. P.J.M. van der Heijden
 • Secretaris:
  Majoor b.d. R.B. Sonder
 • Penningmeester:
  Eerste-Luitenant A. Traanman
  Sergeant-Majoor b.d. O. de Vries

 • Leden Raad van Bestuur:
 • Eerste-Luitenant M.C.M. Akkermans-van Bemmelen
 • Humanistisch Raadsvrouw i.r.g.m. H.A. van der Meulen
 • Eerste-Luitenant M. Jägers–Jansen
 • Sergeant der eerste Klasse A.G.M. v. Santvoort-Reijnaars

 • Administrateur:
 • J.P.M. Broeren


Raad van Toezicht

 • Voorzitter:
  Generaal-Majoor b.d. Mr. S. van Groningen
 • Secretaris:
  Luitenant-Kolonel b.d. C.G. Jansen

  Overige Leden
 • Commodore M.J .C.M. Droste
  Directeur Personeei & Bedrijfsvoering CLSK
 • Adviseur/Plv. Voorzitter G.J. de Graaf
 • Adviseur R. Kuipéri RI
 • Luitenant-Kolonel P.A.J. van Meerendonk
  Stafofficier KLu Inspecteur Generaal der Krijgsmacht

 • Toehoorder Raad van Toezicht
  Voorzitter Erefonds Klu
  Hoofd Geestelijke Verzorging CLSK Ds. A.H. Zweers

Daqelijks Bestuur (DB)


Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de Voorzitter, Secretaris en de Penningmeester.


Ereleden Raad van Bestuur Stichting Het Van Weerden Poelman Fonds

 • Kolonel b.d. G. LUIJPEN
  Benoemd op 1 januari 1999
 • Eerste-Luitenant b.d. J.M. Meuwese
  Benoemd op 29 september 2012, Overleden op 1 juli 2019

Erevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Het Van Weerden Poelmanfonds

 • Generaal-Majoor b.d. H.J.M. Melker
  Benoemd op 28 oktober 2018

Erevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Het Van Weerden Poelman Fonds

 • Generaal majoor b.d. C.F.A. van Swieten
  Benoemd op 17 april 2002