LogoKarel Doorman Fonds

Adres: Frederikkazerne Gebouw 35 - J340
Postbus 90701, MPC 58 A
2509 LS, 's-Gravenhage
Telefoon: 06 - 300 912 63
IBAN: NL29.INGB.0000.481.491

www.militairefondsen.nl/karel_doorman_fonds
email: secretariaat.kdf@mindef.nl

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden
te 's-Gravenhage onder nummer 41149862

Bestuur:

Voorzitter
De heer J.G.A. BRANDT
schout-bij-nacht b.d.
Secretaris
Mevrouw A.M. SIPKEMA
Kapitein-luitenant ter zee van administratie b.d.
Penningmeester
De heer mr. M. VAN SEVENTER
Commandeur van administratie (tit.) b.d.
Vertegenwoordiger Commandant Zeestrijdkrachten
De heer drs. D.F. VERSCHOOR
Kapitein ter zee arts
Tot 25 november 2016
De heer drs. H.P. DINKELBERG,
Kapitein ter zee arts
Vanaf 25 november 2016
De heer F.J. MARCUS,
Kapitein ter zee van administratie b.d.
Vanaf 25 november 2016

De heer ir. K.W.F.M. DOORMAN

De heer drs. H.J. VAN EVERDINGEN
De heer H. VAN DE BEEK
Luitenant ter zee van de elektrotechnische dienst
der eerste klasse b.d.