LogoKarel Doorman Fonds

Adres: Frederikkazerne Gebouw 35 - J340
Postbus 90701, MPC 58 A
2509 LS, 's-Gravenhage
Telefoon: 06 - 300 912 63
IBAN: NL29.INGB.0000.481.491

www.militairefondsen.nl/karel_doorman_fonds
email: secretariaat.kdf@mindef.nl

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden
te 's-Gravenhage onder nummer 41149862

Bestuur:

Voorzitter
De heer J.G.A. BRANDT
schout-bij-nacht b.d.
Secretaris (m.i.v. 24-11-2017)
De heer H. VAN DE BEEK
Luitenant ter zee van de elektrotechnische dienst
der eerste klasse b.d.
Secretaris (tot 24-11-2017)
Mevrouw A.M. SIPKEMA
Kapitein-luitenant ter zee van administratie b.d.
Penningmeester
De heer mr. M. VAN SEVENTER
Commandeur van administratie (tit.) b.d.
De heer drs. H.P. DINKELBERG,
Kapitein ter zee arts
De heer F.J. MARCUS,
Kapitein ter zee van administratie b.d.

De heer ir. K.W.F.M. DOORMAN

De heer drs. H.J. VAN EVERDINGEN

Mevrouw E. RIJKES
Sergeant van de logistieke dienst administratie